Dimisca Laurentiu

DIMISCA LAURENTIU

Location: Romania
Curriculum vitae
Europass

Informa?ii personale
Nume / Prenume DIMI?C? LAUREN?IU
Adresa(e) STR.1 DECEMBRIE 1918 nr. 2, Bl.19, sc. C, ap. 99, 610006 PIATRA-NEAM?, ROMÂNIA
Telefon Mobil: 0743.678.627

E-mail(uri) dimiscal@yahoo.com


Na?ionalitate Român?

Data na?terii 17.01.1977

Sex Masculin

Locul de munc? vizat / Domeniul ocupa?ional Înv???mânt

Experien?a profesional? Liber profesionist

Expozi?ii personale ?i de grup în România ?i str?in?tate
2002
- Expozi?ie de grup în Mandrisio - Foxtown, Elve?ia.
- Expozi?ie personal? de pictur? la Galeria „Art Plazza” - Boca Chica, Republica Dominican?
- Expozi?ie personal? Performance – Muzeul de Art?, Piatra-Neam?, România
2003
- Expozi?ie personal? de pictur?, La Maison des Métiers et des Arts, Roanne, Fran?a
- Expozi?ie personal? de pictur? ?i ceramic?, Muzeul de Arte Vizuale, Gala?i, România
- Expozi?ie personal? de pictur?, Muzeul Colec?iilor Vasile Pârvan, Bârlad, România
2004
- Expozi?ie personal? de pictur? în sala Albert Sero, Roanne, Fran?a
- Expozi?ie personal? de pictur? în Club Conti, Milano, Italia
2005
- Expozi?ie contemporan? de grup, Institutul Cultural Român - Budapesta, Ungaria
- Expozi?ie de grup Shanghai, colaborare Galeria Claude Petitjean, China
- Parlamentul European, Mini art, IAA /AIAP, Bruxelles, Belgia
- Expozi?ie interna?ional? Galeria Marteen, Bucure?ti, România
- Expozi?ie personal? la Philips Morris, Bucure?ti, România
- Expozi?ie personal? Mon D'Art Café, Gala?i, România
2006
- Expozi?ie de grup Francophilie, Paris, Fran?a ?i Liège, Belgia
- Expozi?ie de grup – pictur? ?i sculptur?, Galeria Aripa, Torino, Italia
- Expozi?ie de grup la Institutul Cultural Român, Praga, Cehia
- Expozi?ie personal? de pictur? Centrul na?ional de Cultur? ?i Art? George Apostu, Bac?u, Romania
- Expozi?ie personal? de pictur? Palatul Parlamentului – Sala „Brâncu?i”, Bucure?ti, România
- Expozi?ie personal? la Allianz ?iriac, Bucure?ti, România
2007
- Expozi?ie personal? de pictur? Galeria Cozia, Hamme, Belgia
- Expozi?ie personal? de pictur?, Castelul Beaulieu, Riorges, Fran?a
- Expozi?ie personal? de pictur? Galeria Aripa, Torino, Italia
- Expozi?ie interna?ional? de grup Galeria Covalenco, Eindhoven, Olanda
- Expozi?ie interna?ional? Singul'ART ?i MAPGI, Libertin'art, Lyon, Fran?a
- Expozi?ie de grup Hommage à Bacchus, Julienas, Rhône, Fran?a
- Expozi?ie de grup L'Art en Marche, Lapalisse, Fran?a
- Expozi?ie româno-italian? Galeriile Apollo, Bucure?ti, România
- Expozi?ie de grup Galeria Faylla, Galeria Artimundo, Bruxelles, Belgia
- Expo personal? Galeriile Passe-partout, Sibiu „Capital? cultural? european?”, România
2008
- Expozi?ie personal? Muzeul de art? brut?, Lapalisse, Fran?a
- Expozi?ie de grup, Mably, Fran?a
- Expozi?ie interna?ional? itinerant? de grup „Vii ?i vinuri”, Cluj-Napoca, Bac?u, Piatra-Neam?, România
- Expozi?ie la Saint-Etienne ?i Roanne, Festivalul Beaujolais, Fran?a
2009
- Expozi?ie personal? Pays Vichy - Auvergne, Issoire (Art nomade), Fran?a
- Expozi?ie personal? Patterns and Passions, Galeria EEFinart, Marea Britanie
- Expozi?ie personal? City Gallery, Suceava, România
- Expozi?ie personal? Casino Sinaia, România
- Expozi?ie personal? Biz Art, Le Vandiouse, Fran?a
2010
- Expozi?ie personal? Château du Beaulieu, Riorges , Vichy, Fran?a
- Expozi?ie de grup, Galeria Covalenco, Einhoven, Olanda
- Expozi?ie personal?, Galerie du Colombier, Paris, Fran?a
2011
- Expozi?ie de grup, Art? erotic?, Galeria Covalenco, Einhoven, Olanda
- Expozi?ie de grup, Parlamentul European, Bruxelles, Belgia
Art? ambiental? 2000
- Pictur? monumental? în tehnica sgraffito, et. I, Policlinica CFR Cluj-Napoca,România
- Iconostasul de la Mân?stirea Dealu Mare, Maramure?, România
2002
- Gr?dini?a nr. 2, „Copil?rie” – tehnica al secco/acryl, Piatra-Neam?, România
- „Alunga?i spre dragoste” - tehnica al secco/acryl, Galeria Vert, Piatra-Neam?, România
- „Ciclul vie?ii”, lucrare exterior 70 mp, tehnica al secco/acryl, „Vila Solomon”. Piatra-Neam?, România
2003
- „Omul fereastr?”, 80 mp, tehnica al secco/acryl, GEALAN, România
- „Paradis” - 20 mp, tehnica al secco/acryl, Galeriile Romarta, Piatra-Neam?, România
2004
- „Dragoste” - lucrare exterior, 15 mp, tehnica al secco/acryl, Andora, Italia
2007
- „Ora?ul Ideal” - lucrare exterior, 80 mp, tehnica al secco/acryl, Piatra-Neam?, România
- „Povestea iubirii” - lucrare exterior, 30 mp, tehnica al secco/acryl, Muzeul de Art? Brut?, Lapalisse, Fran?a
2008
- „Cultur? ?i sport” - al secco/acryl, exterior - 30mp, Mably, Fran?a
- „Greva dragostei sau Marea Familie” – Centrul „Elena Doamna” - al secco/acryl, interior - 25mp, Piatra-Neam?, România
Bienale na?ionale ?i interna?ionale de Art? contemporan? 2003
- Bienala na?ional? „Lasc?r Vorel”, Piatra-Neam?, România
2004
- Bienala interna?ional? de Art? contemporan?, Alassio, Italia
2005
- Bienala interna?ional? de Art? contemporan?, Floren?a, Italia
2006
- Bienala interna?ional? de pastel, Nowy Sacz, Polonia
2011
- Edi?ia a IV-a - 4BHN - Biennale internationale d’art « Hors les normes », Lyon, Fran?a

Educa?ie ?i formare

Perioada 2006 -2011
Calificarea / diploma ob?inut? - Doctorand în pictur?, Universitatea de Art? ?i Design, Cluj-Napoca, România
Perioada 2002
Calificarea / diploma ob?inut? - Master în pictur?, Universitatea de Art? ?i Design, Cluj-Napoca, România
Perioada 2001
Calificarea / diploma ob?inut? - Membru UAP România, Filiala Piatra-Neam?
Perioada 2000
Calificarea / diploma ob?inut? - Licen?a în pictur?, Universitatea de Art? ?i Design, Cluj-Napoca, România
Perioada 1991-1995
Calificarea / diploma ob?inut? - Bacalaureat, Liceul de Art? „Victor Brauner“, Piatra-Neam?


Aptitudini ?i competen?e personale

Limba(i) matern?(e) Român?

Limba(i) str?in?(e) Francez?
Autoevaluare În?elegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversa?ie Discurs oral Exprimare scris?
Limba 1. B2 B2 B2 B2 B1
(*) Nivelul cadrului european comun de referin?? pentru limbi

Competente ?i abilit??i sociale Descrie?i competen?ele ?i indica?i contextul în care au fost dobândite. Elimina?i rândul dac? este cazul (vezi instruc?iunile)

Competen?e ?i aptitudini organizatorice PREMII, SALOANE, EXPOZI?II
2001 - Premiul UAP - pictur?, Bienala na?ional? „Lasc?r Vorel”, Piatra-Neam?, România
2006 - Distinc?ia de ambasador „Eurointegrare prin art?”, Campusul Interna?ional Orheiul Vechi, Republica Moldova
2010 - Gala premiilor na?ional ?i interna?ional pentru arte plastice, Bucure?ti, România
2004 - Centrul Cultural Paraxo „Via dell’Arte”, Andora, Italia
2005 - Concursul de pictur? „Decourtenay Ambassador's”, Bruxelles, Belgia
2007 - Concursul Interna?ional de pictur?, sculptur? ?i Art? decorativ?, Bârlad, România
2002 - 28 februarie - 4 martie, „Let Art Lift Our Spirits”, a 28-a edi?ie, ARTEXPO, New-York
2003 - Târgul interna?ional de arte vizuale, edi?ia a V-a, Bucure?ti, România
2004 - Târgul na?ional de arte vizuale, Sofitel, World Trade Center, Bucure?ti, România
2005 - Târgul na?ional de Art? erotic?, Bucure?ti, România
2006 - Art-event, Anvers, Belgia
2007 - Târgul modern ?i de art? contemporan?, Verona, Italia, participare cu „L'Art en Marche” (Fran?a)
2008 - Art-fair, Shanghai-China, Galeria Petitjean/Ousider-Art, Harleem, Olanda, Galeria Art en marche
2010 - Ousider art-fair, Harleem, Olanda, Galeria Art en marche
2009 - Itineraires Singuliers, Dijon, Fran?a
2010 - Baz’art, Bezu, Paris, Franta
2011 - Întâlnirea interna?ional? de art? singular?‚ Ousider star’s, St-Amant-Roche-Savine, Fran?a

Competen?e ?i aptitudini tehnice PROIECTE CURATORIALE:
2009 - „Vii si vinuri” - 60 arti?ti interna?ionali outsider ?i art? contemporan?, itinerant? în Piatra-Neamt, Cluj-Napoca, Bac?u, România ?i St-Etienne ?i Roanne, Fran?a; ”Eu ?i profesorii mei”, Piatra-Neamt, România
2010-2011 - Singular Art-Fest, Romania by Dimisaca, expozi?ie interna?ional? de outsideri, itinerant? în Piatra-Neamt, Cluj-Napoca, Bistri?a ?i Bucure?ti, premier? în România
2011 - Salonul Interna?ional Outsider Art by Laurentiu Dimisca ed. I, Palatul Parlamentului, sala Constantin Brancusi, Bucure?ti, România

Competen?e ?i cuno?tin?e de utilizare a calculatorului Windows, Word, Paint, Windows Movie Maker, Internet explorer

Permis(e) de conducere B

Informa?ii suplimentare

Anexe


Portfolio:

DIMISCA LAURENTIU hasn't uploaded any images yet. Please check back soon!