Eva Gyorffy

homo ludens -

de mens kijkt in
de spiegel -
hij zoekt de spiegel -
hij houdt de wereld een spiegel voor -
een heldere spiegel - een wazige spiegel -
vaak de stukjes van een gebrokene spiegel -
daarna probeerd hij de stukjes in elkaar te zetten -
de mens speelt ---------- dodelijk serieus --

Homo ludens

one watches oneself in the mirror --
one looks for a mirror --
one holds a mirror to the world --
a shining mirror --
an obscure mirror --
small pieces of often broken mirrors --
attempting to assemble the pieces --
one plays deadly serious -------------


Portfolio: