Waldemar Duda

Waldemar Duda

Location: Poland

(pl) Urodzony 20 sierpnia 1959 roku we Wroc?awiu. Studia w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc?awiu na wydziale malarstwa grafiki i rze?by. W 1987 r. dyplom z malarstwa w pracowni Stanis?awa Kortyki. Aneks do dyplomu w przedmiocie dzia?a? i struktur wizualnych pod kierunkiem Wies?awa Go?ucha.

(eng) Born on August 20.1959 in Wroc?aw. Graduated from the department of painting, graphics and sculpture at the national academy of fine arts in Wroc?aw. Completed his degree in1987 in painting tutored by Stanislaw Kortyka. Extended his degree in the subject of visual activities and structures tutored by Wieslaw Goluch.

(deu) Geboren am 20 August 1959 in Wroc?aw. Studium an der Staatlichen Kunsthochschule, Abteilung für Malerei, Grafik und Bildhauerei. 1987 Diplomabschluss in Malerei bei Stanislaw Kortyka. Zusätzliches Diplom im Fach visuelle Wirkung und Struktur unter der Leitung von Wieslaw Goluch.


Portfolio:

x

acrylic, canvas, 2010

cmok prosiaka

acrylic, canvas, 2011

pantera

acrylic, canvas, 2011

totu

acrylic, canvas, 2011

spad

akrylic, canvas, 2011