Alexei Antonov

Alexei Antonov

Location: Latvia

https://www.behance.net/minimagium


Portfolio:

Painting

oil, canvas

Mass Flyoff.  “Mass Flyoff. ”

73 x 99 cm. oil, canvas. 2009.

F A N T A S T I C A “F A N T A S T I C A”

73 x 78 cm. oil, canvas. 2008.

Dream. “Dream.”

61 x 79 cm. oil, canvas. 2008.

CHERNOMOR “CHERNOMOR”

61 x 91 cm. oil, canvas. 2010.

Yaga “Yaga”

80x100cm. oil, canvas. 2016.